Zaměstnanci školy

 

Ředitelka mateřské školy:   Mgr. Jana Mašátová

Zástupkyně ředitelky:         Alena Greplová
 

Budova Rodkovského 2a:

 

Učitelky:                                Dagmar Daňková

                                             Alena Greplová

                                             Hana Řehůřková

                                             Marie Majerová

                                             Lenka Grycová

                                             Hana Hasoňová, Dis.

                                             Lenka Weinhöferová, Mgr.et Mgr.

 

 


Provozní zaměstnankyně:       Martina Hebelková, školnice
                                            Pavla Mejzlíková

Pracovnice školní kuchyně:     Miroslava Buchtová
                                            Martina Furchová


Na odloučeném pracovišti v budově Rodkovského 2b jsou tito zaměstnanci:

 

Učitelky:                                Marie Poláčková

                                             Daniela Vrbasová

                                             Božena Kalová

                                             Kateřina Sedláková

                                             Barbora Lišková

                                             Alice Čtvrtníčková

                                             Bc. Jitka Němcová

                                                                     

 

Provozní zaměstnanci:            Iveta  Kuklínková, školnice
                                            Milan Kuklínek

Pracovnice školní kuchyně:      Věra Schauerová, vedoucí kuchařka
                                             Andrea Přibylová
 

Pro obě budovy je společná vedoucí stravování  Ing. Lenka Sedláčková.