Řád školní jídelny

 

Školní stravování se řídí základními předpisy, které jsou obsaženy ve Školském zákoně 561/2004 Sb., Vyhlášce o školním stravování 107/2005 Sb., hygienických předpisech, a řadou dalších předpisů jako jsou bezpečnost práce atp..JÍDELNÍČEK JE SESTAVOVÁN NA ZÁKLADĚ ZÁSAD ZDRAVÉ VÝŽIVY.

ODHLAŠOVÁNÍ ZE STRAVNÉHO

Osobně či telefonicky na pevnou linku (516 413465 Rodkovského 2a, 516 413222 Rodkovského 2b), nejpozději  do 7.30 hod. daného dne. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti je nutné upřesnit datum nástupu dítěte do školky.

Strávník má právo neodhlášený oběd v první den nemoci odebrat a vzít domů, příp.pokud dítě onemocní během dne ve školce.

 

PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

Stravné a školné se platí zpětně za uplynulý měsíc. Úhrada se provádí bezhotovostní formou (pomocí inkasního příkazu), a to vždy po 13.dni v měsíci, nebo hotově u vedoucí ŠJ a to vždy do 13.dne v měsíci.

Nezaplacení školného a stravného je důvodem k vyloučení dítěte z mateřské školy.

V měsíci listopad a prosinec vám bude strženo i školné za prosinec z důvodu roční uzávěrky. Tato platba bude rozdělena na 2krát a to v měsíci listopad zaplatíte školné za říjen 500,-+1/2 školného za prosinec 250,-kč=750,- kč a v měsíci prosinec školné za listopad+1/2 školné za prosinec. V měsíci leden školné platit nebudete,protože bude již uhrazeno.

Inkasní příkaz je potřeba nechat zadaný do konce září roku, kdy vaše dítě začalo chodit do základní školy a to z důvodu,že by dítě navštěvovalo MŠ i o prázdninách

číslo účtu pro zřízení inkasního příkazu je 86-116 137 0277/0100

Při zřizování inkasního příkazu nikde nevkládejte variabilní symbol a myslete na dostatečný finanční limit.U jednoho dítěte 2000,-kč u sourozenců 4000,-kč.Vždy vám strhneme jen přesnou částku za stravné a školné (ne stanovený finanční limit).

 

VYÚČTOVÁNÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

Na začátku školního roku zaplatí rodiče zálohu na stravné ve výši 1000,-kč. Vyúčtování se provede jen u dětí odcházející do základní školy v měsíci červen, příp. srpen. Případný zůstatek ( celá záloha) bude zaslána na účet nejpozději v měsíci září nebo si ji rodiče můžou vyzvednout u vedoucí školní jídelny proti podpisu.

 

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce v MŠ nebo na stránkách školy.

 

Dotazy, připomínky

Dotazy,připomínky prosím řešte ihned přímo u vedoucí školní jídelny.