Informace o nás

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska na ulici Rodkovského 2a.
K 1.1. 2003 byla zřízena městem jako samostatná příspěvková organizace. Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny v těsné blízkosti a liší se architektonickým uspořádáním.
Jedna z budov má dvoupodlažní terasové prosklené uspořádání. Na každém podlaží jsou dvě třídy s příslušenstvím a do každé třídy je samostatný vchod.

Druhá budova

Druhá budova - odloučené pracoviště Rodkovského 2b je postavena z klasických materiálů se sedlovou střechou a tvoří ji tři podlaží.
V obou těchto budovách je celkem sedm tříd,které jsou označeny názvy zvířátek.
Třídy jsou prostorné, světlé, barevně a esteticky uspořádané s dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí.
Současná kapacita mateřské školy je 180 dětí. Třídy jsou věkově smíšené a děti jsou do nich zařazovány dle přání rodičů s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy .
Obě budovy mají dobře vybavené školní zahrady,které umožňují dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám a tělesnému rozvoji.
Zařízení budov i školních zahrad je obměňováno tak,aby bylo pro děti zajímavé, přitažlivé, podporovalo jejich zájem a uspokojovalo jejich potřeby.
V obou budovách jsou školní kuchyně ,ve kterých se vaří podle zásad zdravé výživy a dětem je zajišťována plnohodnotná pestrá strava.
Budovy mateřské školy jsou v pěkném prostředí, obklopeny vzrostlými stromy. Sousedí se základní školou a poblíž je i kulturní památka – dřevěný kostelík.